תהליך העבודה

תהליך העבודה מתחיל בהיכרות יסודית עם הלקוח והבנת צרכיו, התקציב והמצב הקיים. בהתאם לכך מגבשים שלבי תיכנון מפורטים.

שלב התיכנון הרעיוני (סקיצות)

ללקוח מוצעות מספר חלופות. מגבשים יחד את התכנית המועדפת על פרטיה ומגישים אותה (במקרה הצורך) לאישור הרשות המקומית.

שלב הכנת תכניות העבודה

תכניות בניה והריסה, תכנית חשמל אדריכלית, תכנית העמדת ריהוט, רשימות נגרות ואלומיניום לדלתות וחלונות חדשים, מפרט טכני ופרטי בנייה לפי הצורך.

שלב הבנייה

תפקידי העיקרי בשלב זה הוא ליווי ופיקוח - סיוע בהוצאת מכרז לקבלנים, תיאום אדריכלי עם היועצים הנדרשים לביצוע הבניה ולאישורה ותיאום עם קבלן או מפקח הצמוד לעבודה באתר. לאורך הדרך מתקיימות פגישות יעוץ, תיאום ופיקוח אדריכלי עליון על הגמר באתר בתהליך הבניה, בהתאם לצורך.

צילום: עמית קולמן

שלב עיצוב הפנים

המגע הסופי. בשלב זה נדרש תיאום עם ספקים ויצרנים: ספקי גופי תאורה, חיפויים וכלים סניטרים, יצרני מטבח, ארונות ודלתות. תיכנון ועיצוב: בחירת גוונים, חומרים, חיפויים, אביזרים מיוחדים, רהיטים ווילונות.

שלב עיצוב הפנים

צילום: עמית קולמן